Afgelastingen i.v.m. COVID19

Als gevolg van het Coronavirus (en de daarmee gepaard gaande maatregelen)  heeft het bestuur van CV de Kolkleu besloten om de geplande receptie op Zaterdag 16 mei a.s. te annuleren. Ook de geplande Feestavond op Vrijdag 10 juli a.s. zal niet doorgaan.

Het bestuur en de Jubileumcommissie gaan, als het weer kan, nadenken over een andere invulling van dit jubileumjaar.